Забезпечення безпеки, збереження життя і здоров’я працівників – це пріоритети у виробничому процесі! Інтерв'ю з головою Первинної профспілкової організації Чернігівської філії Концерну РРТ Олександром Белоплотовим!

10:35 29.04.2021
Щороку 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці з метою сприяння запобіганню нещасним випадкам і захворюванням на робочих місцях у всьому світі. Це можливість привернути увагу до теми, яка стосується всіх без винятку учасників виробничого процесу.
Охорона праці - це повсякденна, непроста, копітка робота в будь-якому колективі. Вона вимагає постійних зусиль як від головних інженерів підрозділів, фахівців, громадських інспекторів з охорони праці, так і від самих працівників.
Олександре Вікторовичу, окрім того, що Ви є профспілковим лідером, Ви очолюєте службу охорони праці Чернігівської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення.

- Скільки років Ви відповідаєте за охорону праці у філії? І що для Вас означає охорона праці?
На посаді інженера охорони праці філії з січня 2019 року. Але насамперед до роботи у сфері охорони праці мене заохотив колектив нашого підприємства у 2010 році на виборній конференції після обрання мене до складу профкому філії. Відповідно до Статуту Професійної спілки працівників зв’язку України, виборний орган профспілкової організації здійснює громадський контроль за виконанням на підприємстві законодавства про охорону праці, забезпеченням безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії.
Вважаю дуже відповідальною роботу у сфері охорони праці. Забезпечення безпеки, збереження життя і здоров’я працівників – це пріоритети у виробничому процесі.

- Як Ви знаєте, відповідальність за створення і функціонування системи управління охороною праці законодавчо покладено на роботодавця. Як справляється адміністрація філії з цим завданням? Яку допомогу їй надає профспілкова організація і як працює система громадського контролю?
В філії запроваджено трьох ступеневий контроль за станом охорони праці, як основний захід профілактики виробничого травматизму.
Перший ступінь контролю здійснюється перед початком і протягом робочого дня. На першому ступені контролю безпосередні керівники робіт перевіряють підготовленість і стан робочих місць, обладнання, засобів захисту, готовність до роботи виконавців та інші питання.
Другий ступінь контролю здійснює комісія під головуванням керівника структурного підрозділу за участю профкому філії та громадських інспекторів праці ППО Чернігівської філії Концерну РРТ.
Третій ступінь контролю здійснює комісія під головуванням головного інженеру філії за участю голови профспілкового комітету.
Крім того заступник голови профкому входить до складу постійно-діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці у працівників філії.

- Олександре Вікторовичу, чи можливо досягти хороших виробничих результатів, не приділяючи належної уваги охороні праці?
Хочу навести одне висловлювання Хуана Сомавія - колишнього генерального директора Міжнародної організації праці:
"Хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може служити виправданням неуваги до здоров’я та безпеки працівників. Першочергова мета - сприяти створенню можливостей для жінок та чоловіків отримати гідну та продуктивну роботу в умовах свободи, рівності, соціальної захищеності та дотримання людської гідності. Гідна робота - це безпечна робота. А безпечна робота зі свого боку є позитивним фактором підвищення продуктивності та економічного зростання".

- Одним з основних показників ефективності роботи з профілактики виробничого травматизму для будь-якого підприємства є кількість нещасних випадків на виробництві. Чи багато нещасних випадків сталося у філії в минулому році?
В Чернігівській філії Концерну РРТ за минулий рік відсутні нещасні випадки на виробництві.

- На Вашу думку, що найчастіше є причиною травмування працівників на виробництві?
Вважаю, що технічні причини складають приблизно 60 % від усіх нещасних випадків, організаційні — близько 30 % і психофізіологічні — приблизно 10 %, а саме:
- недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу;
- незадовільний стан виробничого середовища;
- незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;
- незадовільний стан здоров’я працівників.

- Олександре Вікторовичу, у Всесвітній день охорони праці в більш ніж в ста країнах світу проводяться різні заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до актуальних проблем охорони праці. Розкажіть про заходи, які проводяться у Вашій філії?
За рекомендацією Міжнародної організації праці День охорони праці у 2021 році проходить під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я».
Робота в філії з відзначення Дня охорони праці направлена на зменшення ризиків для життя та здоров’я працівників.
Також в філії виконується наступна робота:
- переглядається технічна, виробнича документація, ведення інструктажів з охорони праці,
- комісією філії перевіряються на відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці об’єкти, устаткування, приміщення, робочі місця, забезпечення працівників засобами захисту, наявність інструкцій, знаків безпеки;
- проводиться генеральне прибирання на робочих місцях, в приміщеннях та на територіях згідно вимог санітарних норм.
Сплановані заходи з благоустрою довкілля.

- Зараз дуже актуальна проблема захисту працівників від коронавірусної інфекції. Як не допустити проникнення вірусу в трудовий колектив? Як справляється Чернігівська філія Концерну РРТ і що вже для цього зроблено?
В філії обмежено масові заходи, відрядження працівникам та мінімізовано приймання відвідувачів. Посилено режим профілактичного спостереження за штатними працівниками. Придбано захисні маски працівникам. Запроваджено додаткове провітрювання приміщень та вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів. Закуплені медичні препарати до аптечок домедичної допомоги. Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання працівниками дистанції, правил гігієни.

- Будь-які роботи і заходи в галузі охорони праці потребують і значних фінансових витрат. Чи достатньо коштів виділяється на охорону праці?
Філією розроблена Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки.
За участю первинної профспілкової організації філії відпрацьовано Додаток до Колективного договору на підприємстві «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання аваріям, випадкам виробничого травматизму та професійним захворюванням».
Кошти на охорону праці виділяються відповідно зазначених документів.

- Олександре Вікторовичу, що необхідно зробити для вдосконалення роботи з охорони праці?
В жовтні 2020 року за технічної та фінансової підтримки Міжнародної конфедерації профспілок в рамках проекту «Зміцнення професійного потенціалу профспілок з питань охорони праці-авангарду громадянського суспільства» Федерацією профспілок України було проведено навчання технічних інспекторів праці та інших представників профспілок з охорони праці.
Хочу висловити щиру подяку організаторам навчання за змістовну, інтересну, сучасну програму цього заходу.
Під час навчання було презентовано Метод системи Елмері, розроблений Фінським інститутом гігієни праці і Міністерством соціального забезпечення і охорони здоров’я Фінляндії та який рекомендовано Міжнародною організацією праці для застосування.
Вважаю корисною зазначену Методологію розрахунку рівня безпеки праці на робочих місцях та підтримую використання її під час здійснення заходів громадського контролю.
 
- І насамкінець, що б Ви хотіли побажати працівникам з нагоди Всесвітнього дня охорони праці?
Зайнятості на виробництві в умовах рівності, безпеки та людської гідності. Справедливих доходів від своєї праці та соціального захисту нашим сім’ям. Перспектив для особистого розвитку та міцного здоров’я.

Олександре Вікторовичу, дякую Вам за змістовну розмову і бажаю подальшої результативної роботи в цьому важливому напрямку!

Розмовляла Тетяна Бувайлик, заступник завідувача відділу організаційно-правової роботи Профспілки працівників зв'язку України.

Фото надано Первинною профспілковою організацією Чернігівської філії Концерну РРТ.