Пропозиції СПО об'єднань профспілок у Законі про посилення захисту прав працівників повністю враховано!

09:46 01.06.2022
12 травня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 2253-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників», яким, зокрема, строк дії чинного колективного договору приведено у відповідність до норм Директиви Ради 2001/23/ЄС про наближення законів держав - членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини.
       Слід зазначити, що даний Закон (який 27 травня ц.р. набрав чинності) під час його розробки Кабінетом Міністрів України пройшов узгоджувальну нараду, пропозиції СПО об’єднань профспілок повністю враховано. Він підтримувався СПО об’єднань профспілок.
         Отже, вищезазначеним Законом передбачено наступне:
•    можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю;
•    встановлено обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього, обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання;
•    встановлено строк дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи;
•    приведено норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі;
•    обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів;
•    поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі.
Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, її окремих положень затверджується Кабінетом Міністрів України.

За матеріалами сайту Федерації профспілок України