Якщо будуть гідні і безпечні умови праці, то продуктивність праці підвищиться! Інтерв'ю з головою Профспілкової організації Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком" Іваном Куриляком!

10:26 29.04.2021
Щороку 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці з метою сприяння запобіганню нещасним випадкам і захворюванням на робочих місцях у всьому світі. Це можливість привернути увагу до теми, яка стосується всіх без винятку учасників виробничого процесу.
Охорона праці - це повсякденна, непроста, копітка робота в будь-якому колективі. Вона вимагає постійних зусиль як від головних інженерів підрозділів, фахівців, громадських інспекторів з охорони праці, так і від самих працівників.
Іване Івановичу, окрім того, що Ви є профспілковим лідером, Ви у минулому очолювали службу охорони праці Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком".

- Скільки років Ви відповідали за охорону праці у філії? І що для Вас означає охорона праці?
Я відпрацював у галузі зв’язку і, зокрема, в товаристві «Укртелеком» 22 роки, з них начальником служби охорони праці – 17 років.
Охорона праці для мене – це перш за все діяльність, яка направлена на збереження здоров’я і працездатності працівників, а цього можна досягнути тільки шляхом скурпульозного, ревного дотримання вимог Закону «Про охорону праці».

- Як Ви знаєте, відповідальність за створення і функціонування системи управління охороною праці законодавчо покладено на роботодавця. Як справляється адміністрація філії з цим завданням? Яку допомогу їй надає профспілкова організація і як працює система громадського контролю?
Так, насамперед, роботодавець повинен організовувати належну роботу служби охорони праці в товаристві для того, щоб:
- мінімізувати ризики відповідальності роботодавця;
- документація з питань охорони праці відповідала чинному законодавству;
- регулярно проводилися інструктажі та відповідне навчання працівників безпечним прийомам праці.
Але роботодавець не зможе гарантувати повну безпеку ведення робіт, допоки питання охорони праці не стануть повсякденним завданням та моральним обов’язком не тільки роботодавця, а й кожного працюючого.
Виконання вимог нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється в товаристві шляхом забезпечення ефективного функціонування Системи управління охороною праці (СУОП), тобто шляхом планомірного і своєчасного виконання всіх завдань і функцій управління охороною праці.
А для виконання завдань, покладених на спеціалістів з охорони праці товариства, потрібна тісна взаємодія з представниками профспілки; визначення і розподіл обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони праці між всіма керівниками структурних підрозділів та служб.
На мою думку, в товаристві, зокрема в Чернівецькій філії, співпраця підрозділів налагоджена і має високий рівень взаємодії.

- Іване Івановичу, чи можливо досягти хороших виробничих результатів, не приділяючи належної уваги охороні праці?
Фінансових показників можна й досягнути, але тоді буде повністю попрана людська гідність. Доля працівників буде зведена до рабської праці, будуть відсутні пільги та конституційні гарантії людини. Чого зараз дуже хочуть узаконити Кабінет Міністрів і Верховна Рада, і роблять все для того, щоб змінити діючий сьогодні Кодекс законів про працю.
Світова практика показує, що навпаки – якщо будуть гідні і безпечні умови праці, то продуктивність праці підвищиться.

- Одним з основних показників ефективності роботи з профілактики виробничого травматизму для будь-якого підприємства є кількість нещасних випадків на виробництві. Чи багато нещасних випадків сталося у філії в минулому році?
Я очолював службу охорони праці в товаристві з березня 1997 р., тоді – «Чернівці-телеком». На той час було чотири травми зі смертельним наслідком. Дві було пов’язано з виробництвом через порушення правил електробезпеки самими постраждалими. Для виправлення ситуації було вдосконалено систему управління охороною праці, посилено оперативний контроль за станом охорони праці:
-    доповіді керівників структурних підрозділів директору починалися з доповіді про стан охорони праці;
-    служба охорони праці дуже принципово підходила до контролю за дотриманням норм ОП середнім керівним складом, керівниками виконання робіт;
-    нещадно вилучалися талони попередження за порушення правил охорони праці, що в свою чергу, тягнуло зменшення преміальних у керівників;
-    при цьому, перш за все, було організовано навчання всіх категорій працівників і роз’яснені їх обов’язки;
-    були розроблені технологічні карти для виконання робіт у складі бригад, алгоритм дії при виконанні робіт в індивідуальному порядку;
-    основним фактором, який посприяв профілактиці травматизму було те, що директор цілком довіряв мені, як начальнику служби охорони праці, і завжди підтримував у конфліктних спорах з керівниками структурних підрозділів та своїми заступниками;
-    учбово-матеріальна база була кращою в товаристві ВАТ «Укртелеком» і, на її основі, проводилися республіканські семінари з охорони праці та сумісні семінари і наради з інспекторами «Держгірпромнагляду» та профспілкового активу.
Це основні заходи, які дали змогу уникнути виробничого травматизму з 1998 по 2017 рік.
За 2020 рік у Філії мав місце один нещасний випадок з кабельником-спаювальником 6 розряду.

- На Вашу думку, що найчастіше є причиною травмування працівників на виробництві?
На мою думку, основною причиною травмування є недотримання правил техніки безпеки через власну безпечність. Існує впевненість: «що хоч я і порушую, але це мене омине». Також, недобросовісне відношення до своїх обов’язків керівників - організаторів виконання робіт.

- Іване Івановичу, у Всесвітній день охорони праці в більш ніж в ста країнах світу проводяться різні заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до актуальних проблем охорони праці. Розкажіть про заходи, які проводяться у Вашій філії?
Епідемія COVID-19 внесла корективи не тільки в наше повсякденне життя, але і в трудову діяльність. Вже другий рік поспіль організація заходів до Дня охорони праці відбувається із вимогою забезпечення дотримання працівниками відповідних протиепідемічних заходів (згідно з рекомендаціями МОЗ України та рішенням місцевих комісій з питань ТЕБ та НС). Цього року:
- організована робота «гарячих телефонних ліній» з питань охорони праці;
- публікації на офіційних сайтах та у соціальних мережах (телеграм), дошках оголошень інформаційних матеріалів стосовно запобіганню поширенню COVID-19;
- оголошено та проведено фотоконкурс на «кращий куточок з охорони праці на дільниці»;
 - залучення працівників до процесу виявлення ризиків та внесення своєчасних коригуючих заходів, під час виконання працівниками дистанційної роботи.

- Зараз дуже актуальна проблема захисту працівників від коронавірусної інфекції. Як не допустити проникнення вірусу в трудовий колектив? Як справляється Чернівецька філія ПАТ "Укртелеком" і що вже для цього зроблено?
Так, це дуже актуальна і досить складна проблема, оскільки навіть користуючись засобами індивідуального захисту можна заразитися коронавірусною інфекцією. Але товариство дбає про своїх працівників і, від початку першої фази карантину, яку український уряд запровадив у березні минулого року, наші працівники забезпечуються медичними масками, антисептичними засобами та рукавичками латексними.

- Будь-які роботи і заходи в галузі охорони праці потребують і значних фінансових витрат. Чи достатньо коштів виділяється на охорону праці? Скільки в середньому витрачається на охорону праці в перерахунку на одного працюючого?
Відповідно до нормативно-правових актів з ОП і колективного договору за умови наявності на робочих місцях працівників шкідливих та небезпечних умов праці, працівники безпосередньо задіяні на роботах, що пов’язані із забрудненням, здійснюють контроль за безпечним виконанням робіт, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, ці працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Витрати на охорону праці за 2020 рік на одного працюючого складають близько 1 250 грн., що приблизно становить 0,6 % від ФОП.

- Іване Івановичу, що необхідно зробити для вдосконалення роботи з охорони праці?
Без сумніву, створення безпечних умов праці – проблема комплексна, і без належного матеріально-технічного забезпечення, спеціального контролю, вжиття конкретних заходів, спрямованих на оновлення знань працівниками норм і правил техніки безпеки повною мірою її не розв’язати. Все залежить від того як налагоджена робота з людьми на підприємстві і у самому ставленні всіх працівників до охорони праці.

- І насамкінець, що б Ви хотіли побажати працівникам з нагоди Всесвітнього дня охорони праці?
Перш за все – міцного здоров’я, душевної рівноваги. Бережіть себе, і хай Вас Бог береже!
Ні за яких пропонованих Вам вигодах не порушуйте правил техніки безпеки. Адже одним з базових принципів Державної політики в галузі охорони праці є «пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці». Конституція надає Вам право не виконувати злочинні накази.

Іване Івановичу, дякую Вам за змістовну розмову і бажаю подальшої результативної роботи в цьому важливому напрямку!

Розмовляла Тетяна Бувайлик, заступник завідувача відділу організаційно-правової роботи Профспілки працівників зв'язку України.

Фото надано Профспілковою організацією Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком".