20 запитань до голови ОПО Укрпошти Миколи Стародуба!

12:21 01.03.2021
27 лютого 2021 року Об'єднана профспілкова організація відзначає своє 20-річчя. 
У 2001 році працівники поштової галузі отримали справжнього захисника своїх прав та інтересів, а підприємство надійного соціального партнера у вигляді Об'єднаної профспілкової організації.
Першим очолив Об'єднану профспілкову організацію Здоренко Михайло Михайлович, потім, протягом двох років виконувала обов'язки голови Харченко Лідія Олексіївна.
Про досягнення за 20-річний період роботи, про виклики і загрози перед організацією, про завдання на майбутнє розповів нинішній голова Об'єднаної профспілкової організації Укрпошти Микола Стародуб.
1. Миколо Михайловичу, 27 лютого ОПО Укрпошти відзначить свій ювілей. Скільки років Ви очолюєте Об'єднану профспілкову організацію і чому Ви погодилися очолити організацію?
27 липня буде 15 років, а взагалі є членом профспілки з 1961 року і, працюючи на різних посадах на підприємствах зв’язку, завжди плідно співпрацював з виборними органами профспілкових організацій, обирався до їх складу і був обізнаний з структурою Профспілки, її організаційних ланок і завданням, які вирішуються у профспілкових організаціях. Тому коли профспілковий комітет первинної профспілкової організації Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта», членом якої я був, працюючи на посаді заступника директора дирекції з питань маркетингу, запропонував мені балотуватися на виборах на посаду голови Об’єднаної профспілкової організації УДППЗ «Укрпошта» я, пройшовши попередні співбесіди з керівництвом ЦК Профспілки, Міністерства транспорту і зв’язка та підприємства погодився і на першій звітно-виборній конференції ОПО УДППЗ «Укрпошта» 27 липня 2006 року був обраний головою нашої Об’єднаної профспілкової організації. 
А погодився очолити ОПО УДППЗ «Укрпошта» тому, що вся моя трудова біографія пов’язана з роботою з людьми і мені відомі їх інтереси, проблеми галузі та вимоги працівників тому й погодився, щоб допомагати у вирішенні їх проблем, представляти і захищати їх права. 
2. Що у Вашій роботі є для Вас найбільш важливим і цінним?
Добиватися поставлених цілей.
3. На Вашу думку, якими якостями повинна володіти людина, щоб очолювати профспілкову організацію?
Потрібно любити і поважати людей. Володіти здібностями роботи в колективі. Бути обізнаним в питаннях правової роботи і переговорних процесів. Вміти аргументовано відстоювати перед опонентом свою позицію, свою точку зору.
4. Вважається, що профспілка – це організація ветеранів. Що можете сказати з цього приводу?
Не можу повністю погодитися з цим висловом, тому що майже 30 % членів профспілки, це молодь. Але зерно правди в ньому прослідковується. Адже тільки нашій Профспілці працівників зв’язку України вже більше півстоліття, а профспілки були створені півтора століття тому, а місія профспілок практично залишилася незмінною. Тому це питання необхідно розглядати в комплексі еволюційного розвитку суспільства, країни, галузі, підприємства і, я б сказав, і сім’ї. Адже вже наша незалежна Україна наближається до свого 30 ліття. А це означає, що вже виросло нове покоління українців в нових умовах і в них своє бачення розвитку суспільства, людських цінностей, які різняться з цінностями старшого покоління. Тому нам необхідно «на ходу» перебудовувати свою роботу, залучаючи до розвитку профспілкового руху - молодь.
5. На Вашу думку, чи є майбутнє у профспілок?
Є! Але, як я вже сказав, відповідаючи на попереднє питання, необхідно змінювати стиль роботи профспілкових органів. Перш за все, виходячи з реалій сьогодення, враховуючи, що урядові структури вважають, що соціально-економічні питання ні держава, ні підприємства не повинні вирішувати, а кожен громадянин повинен вирішувати ці питання самостійно. В таких умовах профспілка повинна працювати на випередження, вміти протистояти антисоціальним проявам з боку влади і бізнесу. А це вже місія нової генерації профспілок, адже вони хочуть працювати і розвиватися, слідуючи європейським цінностям.
6. Як Ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб профспілка стала більш привабливою для молоді?
Змінити стиль роботи профспілкової організації, осучаснити його. Взяти курс на омолодження складу керівних виборних органів. Йти до молоді, залучати її для вирішення власних питань. Як сказав Дуглас Раферті: «Профспілка не буде працювати замість тебе і для тебе, вона буде працювати разом з тобою». 
7. Яких успіхів вдалося досягти організації за час свого існування?
Дуже важко відповісти на це питання, адже за цей час змінилася сама країна, змінився курс її розвитку, вона пережила декілька фінансових криз, пережила декілька революцій, в країні змінювався склад ВРУ, змінювався Уряд країни і курс її розвитку. За цей період змінилося 10 керівників нашого підприємства. Змінився і статус підприємства, від державного до акціонерного. 
Це був період подолання разом з підприємством кризових явищ, боротьби за покращення умов та оплати праці, боротьби проти скорочення підрозділів і працівників. Тому в таких умовах дуже важко визначити обсяги проведеної роботи і визначення їх результатів. Але, узагальнюючи все зроблене, можна сказати, що мало, що змінилося в ОПО Укрпошти, крім самої назви, структури і, саме головне, чисельності самої організації, яка має сталу тенденцію до зменшення, незважаючи на те що профспілкова організація свою основну функцію щодо забезпечення гідної винагороди за працю та своєчасну виплату заробленої плати - виконує. 
8. За ці роки діяльності чи змінилася структура організації? Яка чисельність Об'єднаної профспілкової організації?
Відповідно до Статуту профспілки її організаційна структура створена за галузево-виробничим принципом. При зміні організаційної структури виробництва змінюється структура профспілкової організації. Останніми роками постійно змінюється оргструктура виробництва і змінюється структура ОПО Укрпошти. Так, тільки за останні 5 років кількість первинних профспілкових організацій у структурі ОПО зменшилося на 63 ППО (з 180 до 117), змінилася і чисельність на 17,4 тис, сьогодні це майже 52 000 спілчан. 
9. Чи змінилися за 20 років проблемні питання, які доводиться вирішувати?
Практично ні, але змінилися деякі їх пріоритети (акценти).
10. Які завдання ставить перед собою ОПО Укрпошти сьогодні?
Ми з адміністрацією АТ «Укрпошта», як із соціальним партнером, провели переговори, сформували спільну комісію і розпочали роботу по підготовці нового тексту Колективного договору АТ «Укрпошта» на новий термін. Наше завдання зробити все, щоб цей Колективний договір мав більш соціальне забарвлення. 
В цьому році Об'єднана профспілкова організація готується до ІV Звітно-виборної конференції. Хочеться до цього заходу прийти з позитивними результатами, з новою організаційною структурою, з централізацією деяких її  функцій. 
11. Миколо Михайловичу, як Ви охарактеризуєте ситуацію в цілому на підприємстві, адже від цього багато в чому залежить і робота ОПО? 
Я почну з того, що за весь цей період ОПО Укрпошти свою роботу з роботодавцем будує за принципом соціального партнерства. Навіть з сьогоднішньою командою, яка прийшла п’ять років тому і іменувала себе кризовими менеджерами ми співпрацюємо нормально, але ми не готові були протистояти тим викликам з якими вони прийшли. Сьогоднішня адміністрація за короткий термін докорінно змінила статус підприємства, внесла зміни до Колективного договору, організувала роботу підприємства як бізнес – структуру без соціального присмаку. Сьогодні для підприємства головне бізнес і прибуток будь-якою ціною, а працівники як інструмент для отримання прибутку. В умовах, коли адміністрація, практично, не визнає профспілки як соціального партнера, коли не «дружать» з Трудовим кодексом, а разом з Урядом намагаються його змінити, коли будь-які соціальні проєкти відхиляються - в таких умовах дуже складно працювати по захисту трудових прав працівників.
Разом з тим, по великому рахунку, на мою думку, підприємство розвивається в правильному напрямку: передбачається будівництво сортувальних центрів, адміністрація намагається привести у відповідність нормативно-правову базу для отримання права займатися деякими банківськими функціями, щоб покращити обслуговування сільського населення, особливо пенсіонерів, ведуться роботи по зміцненню матеріально-технічної бази підприємства, поповнюються парки автомобілів, ІТ структури, впроваджуються інші проєкти, правда без їх економічних розрахунків, а саме головне, що в цих позитивних і перспективних напрямках не відчувається сьогоденної турботи про людину праці, особливо про тих працівників, які вже давно працюють на підприємстві і звикли до його соціальної спрямованості. Іншими словами, адміністрація практично не займається умовами праці, не займається механізацією і автоматизацією виробничих процесів на нинішньому виробництві, турбує й те що адміністрація реорганізовує свою структуру, оптимізує деякі структурні підрозділи, централізує багато функцій, особливо з контрольним функціями, передаючи їх центральному апарату управління, тим самим послаблює технологічний контроль безпосередньо в самих структурних підрозділах, що призводить до привласнення грошових коштів, і в результаті до каліцтва долі багатьох працівників. 
12. Яка ситуація із заробітною платою в АТ "Укрпошта"?
Хоча мені не подобається вислів багатьох наших спілчан, але він відповідає істині: «У нас зарплата невелика, але стабільна…». Перед тим, як перейти до відповіді на Ваше запитання мушу проінформувати, що для того, щоб заробітна плата працівників зростала профспілка щороку добивалася перед урядовими структурами, перед СПО роботодавців і СПО профспілок росту тарифів на послуги поштового зв’язку і на передплату вітчизняних періодичних видань, а перед адміністрацією підприємства ОПО добивалася, щоб весь приріст тарифних доходів, отриманих за рахунок росту тарифів, щороку направлявся на підвищення заробітної плати. Крім того, Всеукраїнські профспілки, в тому числі і наша профспілка, добилися від Уряду збільшення рівня мінімальної заробітної плати, що в комплексі дозволяло щороку збільшувати середню зарплату по підприємству на 15 – 20 відсотків. Але у будь-якому випадку її рівень в 6 754 грн. майже найнижчий у народному господарстві. Одним словом, рівень заробітної плати виріс, але все одно залишився майже найнижчим серед активно працюючих підприємств, чого не скажеш про менеджмент підприємства.
13. У всі часи одним із важливих напрямків профспілкової діяльності є питання охорони праці. Як ведеться робота в даному напрямку сьогодні?
Це питання дійсно є ключовим у діяльності профспілок щодо контролю за дотриманням роботодавцем конституційного права працівників на здорові та безпечні умови праці, за виконанням нормативно-правових актів, в тому числі і відомчих, щодо умов та охорони праці. 
На підприємстві діє Система управління охороною праці. Питання охорони праці на нашому підприємстві виділено окремим розділом у Колективному договорі Товариства і протягом багатьох років у нас склалася хороша партнерська робота із Службою охорони праці як в ЦАУ, так і в регіонах. Щорічно на засіданнях виборних органів ОПО Укрпошти начальник служби охорони праці звітує про виконання Комплексних заходів з охорони праці, запобіганню випадкам виробничого травматизму, профзахворюванням і аваріям, а також про стан охорони праці на підприємстві за звітний період. Підприємство завжди є активним учасником організації та проведення всесвітніх Днів охорони праці, а ініціатором їх проведення в галузі зв’язку є наша Профспілка. В теперішній час роботодавець змінив структуру служби, змінив її назву, розширив функції і напрямки діяльності та укомплектував службу новими виконавцями. Сподіваємося на позитивні результати роботи, конструктивну роботу з членами Комітету ОПО Укрпошти по запобіганню виробничому травматизму та покращенню стану охорони праці на підприємстві. 
14. Серйозним випробуванням для всіх нас стала пандемія коронавірусу, оголошена в березні минулого року. Які заходи були вжиті ОПО Укрпошти щодо захисту здоров'я своїх членів?
Весь світ сьогодні бореться з коронавірусним лихом. Не виключення наша країна і наше підприємство. Міжнародна організація праці у квітні минулого року рекомендувала Організаційному комітету з підготовки та проведення у 2020 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні провести його під загальним девізом «Зупинемо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя». З метою недопущення поширення випадків захворювання та розповсюдження коронавірусу COVID-19, а також захисту працівників підприємства були розроблені протиепідемічні заходи. Через всі доступні інформаційні канали було доведено до кожного працівника, що потрібно робити, щоб захистити себе від можливого захворювання. Всі працівники забезпечені противірусними ЗІЗ, на робочих місцях  дезинфікуючими засобами та інше.
На підприємстві було вжито ряд організаційних заходів: вже в березні виданий наказ про встановлення 15 % надбавки до посадового окладу всім працівникам, які надають послуги споживачам, в цьому ж місяці була укладена угода між адміністрацією і ОПО Укрпошти про компенсацію працівникам витрат на проїзд до роботи у розмірі 1000 грн. на місяць, така ж угода була укладена про надання матеріальної допомоги працівникам у разі захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 на підставі довідки з медичного закладу у розмірі 25 000 грн. Всі профспілкові організації дирекцій брали участь у придбанні захисних засобів для упередження захворювання працівників.
15. У І півріччі 2021 року буде укладено Колективний договір АТ "Укрпошта" на 2021 – 2025 роки. Що нового він принесе для працівників підприємства, членів профспілки?
На мій погляд, у нас непоганий нині діючий Колективний договір, але зараз, взявши його за основу, всі члени Комітету включилися до підготовки нового тексту КД. Ми хочемо зробити його ще кращим, щоб в його тексті відчувався захист членів профспілки і їх вклад у результатах роботи всього колективу і щоб він був ще більш соціально спрямований.
16. Напевно не тільки роботою живе колектив, розкажіть які культурно-спортивні заходи Ви проводите?
Я думаю, що всі ми пам’ятаємо ті недавні часи, коли ми кожні п'ять років разом з адміністрацією підприємства організовували форуми (злети) за участю кращих працівників підприємства із всіх регіонів, на який запрошували керівників Уряду, місцевих органів влади, діячів культури та мистецтва.
На таких заходах підводили підсумки роботи підприємства за певний період, відмічали і нагороджували кращих працівників, в тому числі і державними нагородами, організовували конкурси, за особливим Положенням про конкурс, «Пані пошта» в якому брали участь тільки жінки, переможці таких же регіональних конкурсів. Всі ці заходи висвітлювалися у періодичних виданнях, радіо та телебаченні. Тоді на шпальтах газет та інших засобах масової інформації виступала людина праці, а з приходом нової команди – тільки генерального директора Укрпошти.
Крім того, поки не забрали стільці із актової зали Будинку зв’язку, ми щорічно, почергово, проводили конкурси художньої самодіяльності, виставки образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, конкурси різного жанру серед дітей працівників підприємства. Люди жили не тільки однією роботою!
На жаль, останнім часом, крім минулого року, ми щорічно проводимо всеукраїнські Спартакіади працівників Укрпошти в яких беруть участь переможці обласних спартакіад. 
В приміщені Будинку зв’язку за нашою участю, облаштований тренажерний зал, який щоденно працює, де «кипить» спортивно-масова робота, спортсмени інколи беруть участь у Спартакіаді «Здоровий киянин»
17. А як Об'єднана профспілкова організація організовує оздоровлення та відпочинок працівників та членів їх сімей?
Це дуже відповідальна місія профспілок тому ми щорічно організовуємо оздоровлення та відпочинок дітей працівників нашого підприємства у кращих дитячих оздоровчих закладах. Батьки вибирають де краще відпочити їх дітям, на морі або у дитячих оздоровчих закладах недалеко від дому. В цьому році, чекаємо пом’якшення карантину і також будемо оздоровлювати наших дітей.
18. У грудні 2021 року однією із важливих подій в житті ОПО Укрпошти буде звітно-виборна конференція. Як відбувається процес висування кандидатів на посаду голови? Хто може претендувати на цю посаду? 
Це питання буде включено до плану роботи Комітету ОПО Укрпошти на друге півріччя цього року і відповідно до Статуту профспілки та Положення про Об'єднану профспілкову організацію буде організована та проведена звітно-виборна конференція.
19. У чому на Вашу думку секрет успішної діяльності профспілкової організації?
В її мобільності, згуртованості і єдності цілей.
20. І насамкінець, Миколо Михайловичу, щоб Ви хотіли побажати профспілковим лідерам, активістам та спілчанам в річницю утворення Об'єднаної профспілкової організації?
Як завжди, особливо в теперішній час, всім нам здоров’я, благополуччя, домашнього затишку, оптимізму, гідної зарплати і успіхів у реалізації намічених планів. Пам’ятаймо - в єдності наша сила!
Розмовляла Тетяна Бувайлик, заступник завідувача відділу організаційно-правової роботи Профспілки працівників зв'язку України.
Фото надано Об'єднаною профспілковою організацією Укрпошти.